numero

 Ditt livsbannummer består av ditt födelsedatum. 

Först lägger du till dagen, månaden och födelsedatumet.

 Och ge resultatet av detta tillbaka till ett nummer genom att lägga till alla siffrorna tillsammans.

 Om du har gjort det här, se nedan för meningen med ditt livsbannummer.

Livsstilen är summan av siffrorna i ditt födelsedatum.

Dessa siffror representerar vem du är vid födseln och några av de egenskaper du har.

Det viktigaste numret vi kommer att diskutera här är ditt livsnummer.

Livsbanans nummer beskriver i allmänhet vilken resa du kommer att göra i detta liv.

Ditt livsbannummer består av ditt födelsedatum.

Först lägger du till dagen, månaden och året för ditt födelsedatum.

Här kommer ett fyrsiffrig nummer och räkna dem tillsammans tills du når en enda siffra.

Till exempel:

Om en person föddes den 23 oktober 1972 (10-23-1972), räkna månaden 10 på dag 23 plus år 1972 vilket är totalt 2005.

Lägg sedan till alla siffror 2005 tillsammans och du hamnar med livsbanans nummer 7.

“Masternummer,” 11, 22 och 33, är fästa till motsvarande enskilda nummer. Här under en stor förklaring om masternummer.

Om du väljer att använda masternummer kan du sluta få tillbaka numret så fort du hamnar med ett av dessa nummer.

Exempel: Bill Gates, född den 10-28-1955, har en summa som kommer ut 1993. 1993 om du tar tillbaka den till 22 kan du nu välja att läsa 22 men 4 är också livsbanans nummer för Bill Gates.

numero

Mästare  nummer

Ju längre jag studerar numerologi och tänker på det, desto mer koncept “Master nummer” står emot mig.

Mina första tankar kom när de traditionella talen 11 och 22 åtföljdes av 33/6 44/8 55/1 och 66/3.

Det tycktes mig att alla dessa senare tillagda nummer också ville ha ett kasta till storhet.

I åratal var jag sant mot de ursprungliga masternumren och jag utesluter nykomlingarna.

Genom åren har detta gjort en del 33/6 personer arg.

Men jag skickade dem alltid till andra numerologer som gick in i deras fåfänga och lycka till (fokusera på egot) att födas på ett datum som kan återföras till 33.

Om man ser tillbaka är det svårt att rättfärdiga varför, om 11 kan ta över alla de högsta formerna av den andliga 2 och 22 kan stjäla all berömmelse från den hårt arbetande 4, varför kan inte 33 göra detsamma för det naturligt omtänksamma 6.

Det verkar bara rimligt och rättvist för mig. Men med de flesta av de optimala egenskaperna hos de 2 och 4 som växer på sina “högre nivå” bröder skrivs dessa två fasta medborgare kvar med avgränsade reflekterande tecken till vanliga och vardagliga.

För mig är det väldigt svårt att läsa vad andra skriver om siffrorna 1 till 9, efter att ha läst förblir jag med känslan av att författarna tror att ju högre talet är desto mer potential finns det för personen.

2 och 4 är vanligtvis ganska tråkiga. Och det är svårt att acceptera detta. Jag håller fast på att alla tal är lika i alla fall när det gäller mänsklig potential.

Det är helt enkelt sagt att potential manifesterar sig i ett brett spektrum av olika människor.

Fortsatt på detta har jag tanken att om någon lär sig att han / hon är en “mästare”, kan den reaktion som följer på detta inte göras på olika sätt. Inget som är önskat i mina ögon.

För vissa kan upptäckten att livets väg leder till ett masternummer vara mycket skrämmande eller skrämmande.

Att inte veta vad man ska göra med denna vackra “present” kan vara förvirrande eller generera paranoia själv.

Inte särskilt hälsosamt om man läser grundtalet ger en mycket tydligare bild för både 2 och 4. Med potentialen för storhet som läggs till i mer omfattande avläsningar är det långt bättre att se varelsens natur och vilka ytterligare möjligheter.

Som medlem i gruppen med livsbanan nummer 11/2 känner jag mig bättre att jag inte behöver vara “lysande”.

Den andra gruppen mästare köper stolt sin “status”.

De har antagit tanken att de på något sätt är bättre att deras fåtal medmänniska. Logiskt rätt? Deras nummer är ett masternummer och inte alla har det

Denna typ av ego tripping är i strid med begreppet master nummer. Dessa människor är tydligt på den negativa sidan av deras huvudnummer.

De väntar på storheten av deras mästers nummer att knacka på dörren. De skulle göra det bra att gå tillbaka till deras grundläggande nummer och lära sig de lektionerna med ödmjukhet.

Jag behöll informationen på den här webbplatsen så kort som möjligt när det gäller masternummer, och jag har behandlat masternumren i deras enda nummerbasnummer.

Bill Gates kommer med glädje att höra att han, en vanlig 4, kan bli en “mästerbyggare”.

Om du lägger till födelsedatum eller bokstäver i ditt namn till ett av masternummer, 11, 22 eller 33, ringer jag dig för att hålla din glädje och stolthet för dig själv. Var ödmjuk och koncentrera sig på det enskilda numret.

Se till att du känner till och känner dig själv och att du bor ditt liv på den positiva sidan.

Få din kostnadsfria, numerologiska rapport nu

 Tal

1 (10/1, 19/1)

Livsstigen 1 garanterar att du börjar på jorden med kunskaperna att bli ledande snabbt och enkelt.

Din karaktär är laddad av individualistisk önskan, efterfrågan på självständighet och en önskan att uppnå något.

Många generaler, företagsledare och politiska ledare för män eller kvinnor med livets väg 1.

Om du visar positiva vägar i livet 1 kan dina tankar ge stora kreativa inspirationer, och den har entusiasmen och viljan att göra bra saker.

Du är bra på att rulla bollen och starta nya projekt är din styrka. Du är bäst när det finns hinder eller utmaningar på din väg och du kommer att ta itu med dem med styrka och mod.

Dessa är både de fysiska och inre sidorna av kraft. Från denna kraft kommer beslutsamhet och förmåga att leda.

Som född ledare har du talang att ta ledningen i varje situation. Du brukar göra det även i situationer där det inte alltid är bäst att göra det här.

Du är väldigt original, och du har det i dig att vara en uppfinnare eller grundare. Och i allt arbete du gör kan din självständiga attityd skina igenom.

Du har starkt personligt behov och önskan, och du känner alltid att du måste driva dina egna övertygelser.

Du är rutin och uppgifter med mycket detaljer snabbt.

Du är självhäftande och mycket bra att marknadsföra dig själv.

Även om du kan dölja den från din sociala miljö kan du vara mycket självisk och du kan känna drama i många situationer.

Med detta sagt är du allmänt ansedd som ett bra företag, vänligt, med en bra karaktär och extremt social.

Människor gillar dig och är glada att vara runt dig.

Och det är bra att de är, för att du är väldigt känslig för avslag och inte kan hantera det ordentligt.

Det finns olika sätt att din negativa sida av 1 kan visa huvudet

. Den 1 har alltid potentialen för storhet som ledare, men kan inte alltid rädda den som en följare.

Tyvärr måste du ta ett tag innan du kan leda och det kan vara en svår tid.

Om personen med livsstilen 1 inte är fullt utvecklad och visar den negativa sidan av 1, kan denna persons inställning bli mycket beroende istället för självständig.

Detta kan ske speciellt under de första åren av livet.

Om du visar den här negativa sidan av 1 är det troligt att du inte håller med dina omständigheter och att du vill vara självförsörjande. Detta kan kallas den svagberoende sidan av livsbanan 1.

På den starkaste sidan av denna negativa båge kan 1 energi bli mycket självisk och självisk. Undvik att bli för bossig och krävande.

 

2 (11/2, 20/2)

Livsstilen för de 2 föreslår att du kom hit med egenskapen att vara en av våra samhällets fredsmakare.

Dina krafter kommer från din konst för att lyssna bra och ta allt du har. Du är en reparatör, en medlare och mycket diplomatisk. Du pratar bättre än du kämpar och använder

Dessa färdigheter för att hitta din plats i världen. Om du omfamnar din andliga styrka och uttrycker det, är du väldigt intuitiv, innovativ, idealistisk och med fokus på framtiden.

Dessa ytterligheter gör dig intressant och någon som har mycket att erbjuda samhället.

Du har potential att gå mycket djupt med dina tankar, och du kommer förmodligen att vara väldigt intresserad av de många mysterier som livet har att erbjuda.

Om du bor med de positiva egenskaperna hos livsstilen 2, tenderar du att vara väldigt balanserad och ärlig.

Du kan enkelt se hela bilden i många situationer och meningsskiljaktigheter och det får folk att leta efter dig som medlare. I denna roll kan du korrigera meningsskiljaktigheter utan att välja en fest.

Du tycker det bästa och vill ha det bästa för andra människor.

Du är ärlig och öppen och allt du gör och du utmärker dig i gruppaktiviteter där du hanterar expertis och följer med flödet är extremt användbart.

Du är välmående och taktfull med andra och du är inte den som dominerar en grupp eller situation.

Du är en mästare i att göra kompromisser och samverka harmoniskt med din miljö. Som din ultimata gruppspelare,

På många sätt är du ett väsen av rutin och vanor, och du är väldigt förtjust i hur du gör allt.

Din förmåga att analysera och göra bra bedömningar är ett utmärkt naturligt drag att ta affärer.

Du strävar efter perfektion i ditt arbete. Du kanske inte är ledare, men någon som ser framåt och ger många idéer.

På den negativa sidan av 2 observeras ofta nervös energi

På grund av detta kan det ibland verka som att du är en extremist som ibland för våldsamt uttrycker vad de vill eller inte.

Nervösa spänningar kan ge det vanligt så tysta 2 till ett tillstånd av ilska, vilket för dem omkring dem inte verkar passa karaktären av 2. De 2 kan ibland bli överkänsliga. I vissa fall blir de starkaste av de 2 också hans svagheter.

Det kan ibland vara svårt att bestämma vad man ska göra nu, vilket gör det svårt att få ditt liv på vägen. Det finns en vana för att de två känner sig obekväma, att inte vara i fred med vad de har uppnått och att de inte gör små framsteg med sina liv.

Det största hindret och svårigheten du kan stöta på är passivitet, brist på sympati och en allmän väv.

Den negativa 2 kan vara väldigt pessimistisk om den fortsätter, kanske du har gjort väldigt lite.

När du bor på den negativa sidan av 2-energin. Kan din sunt förnuft bli kort och gör ofta inte längre skillnaden mellan verklighet och fantasi.

Även de mer positiva personerna med livsstilen 2 kommer naturligtvis att sträva efter en mindre konkurrenskraftig miljö.

De försöker ofta att undvika affärsverksamheten. Du kan bäst tjäna samhället genom att använda dina kunskaper om rådgivning och medling.

Många av dina idealer är inriktade på att hjälpa människor och ofta av humanitär karaktär. Du förväntar dig mycket av dig själv.masternummer

 

3 (3, 12/3, 21, / 3, 30/3)

Livsstilen för de 3 indikerar att du kom in i denna planet med en stark uppmaning till kreativitet och med underbara kommunikationsförmåga. Reach för dig är troligen på grund av din exceptionella gåva för uttryck.
En 3 med en riktig gåva har ofta haft exceptionella innovativa färdigheter inom verbal, skrivande, talande, skådespelande eller något liknande.
Här hittar vi speciellt konstnärer och underhållare i vår värld, ljusa levande människor med en mycket optimistisk attityd.
Den upplysta sidan av denna väg betonar harmoni, skönhet och nöje.
Dela dina uppfinningsrika talanger med världen.
Att ta tag i och använda kompetensen hos kreativt självuttryck är den högsta möjliga räckvidden för denna livsstil.
Livet lever oftast fullt ut, ofta utan att oroa sig för imorgon. Du är inte så bra att hantera pengar eftersom du ofta inte oroar dig för det. Du ger ut det när du har det och du behåller det när du inte har det.

De 3 gillar att ansluta till människor.

Egenskaperna hos de 3 är värme, vänlighet, en bra samtalare, social och öppen.

En bra talare både med tanke på att han är snäll att lyssna på, men också och kanske ännu viktigare, någon som kan lyssna noga på någon annan.

På grund av denna egenskap är människor med livsstil 3 alltid en välkommen gäst vid varje socialt sammankomst och vet hur man får andra att känna sig hemma. Utseendet för livet är ofta extremt positivt.

Din attityd är vanligtvis varm och öppen. Och glad och ofta inspirerad person. Du söker ständigt och behöver stimuleras av liknande personer.

Det finns också en sluten sida på 3-vägens livsstil. Det kommer ofta som en överraskning för de människor som tycker att de är bekanta med hur det fungerar.

3 är en känslig själ när den har smärta som ofta återkommer i sin egen dystra värld, ofta i längre perioder i följd.

Oavsett hur lite de tre alltid klättrar tillbaka på sin häst för nästa omgång.

Det är ovanligt lätt för dig att hantera problem eftersom du öppet kan erkänna att du har dem utan att hålla i deras grepp för länge.

Eftersom du är så känslig för smärta, har du en omtänksamhet och du är mycket medveten om känslor och känslor hos människorna runt dig.

Förälskad är 3 och mycket eldig och lojal älskare.

Förhållanden som inte går bra kan lämna ärr som håller fast. Emotionella upplevelser av alla slag kan slå de 3 djupa och det kan ta ett tag innan allt drama är löst.

Tyvärr lockar vårdande attityd ofta krävande partners. Som med de flesta punkter i livet för människor med en livsstil 3 är balans i relationer ofta svårt att hitta.

Det stora testet för människor med livsstil 3 är att kontrollera höjden och nedgången. Du överlever inte lätt i en rutinmiljö eller när du placeras under en dominerande regim.

Du är ofta frustrerad av långsam tänkande och komplementära människor, du fungerar inte bra med den här typen av människor om du arbetar för, med eller under.

Din övertygande personlighet kan ge dig långt, speciellt om du kan fokusera på alla dina energier och talanger.

För paret som går på den negativa sidan av denna livsstil. En 3 kan bli så lycklig med livet att livet förlorar sin utmaning och blir ytligt.

Du kan slå dina krafter och bli meningslösa och meningslösa. 3 tre kan vara en gåta, utan motivation kan du bli moody och dra sig tillbaka.

Tendenser att fly är inte ovanliga för 3 och de kan ha svårt att känna sig hemma på ett ställe. Skydda dig mot att vara kritisk mot andra, otålighet, intolerans eller att vara för optimistisk.

 

4 (4, 13/4, 22/4, 31/4, 40/4)

Livets väg 4 föreslår att du har kommit till denna jord med en naturlig planlösning, reparation av saker, byggnad, praktik, bra hjärnans hjärtan och se till att sakerna fungerar.
Du är ett av de mest trovärdiga och praktiska människorna och du har båda fötterna på jorden. Hjärnstenen att leva tillsammans. Som en person med livsstilen 4 är du en samhällsbyggare.
Grödans grädde i denna grupp kan vara mästare i samhället. När du tillhör dessa högt begåvade människor har du en idealistisk karaktär som bygger på praktiska egenskaper. så du kan komma med stora berikande planer och få dem att gå bra fram till slutet.
Om du vill ha det och du är beredd att arbeta för det, kan du uppnå stora framgångar, berömmelse och prestige.

Alla med denna livsstil har kvaliteter att utföra uppgifter med engagemang och uthållighet, och många firar liv och jobbar glada inom detta sammanhang.

Men ofta är 4 en entreprenör och chef för ett samhälle. I båda rollerna förväntar du dig alltid så mycket av dig själv som du gör av andra och ibland ännu mer.

Du har den slags viljestyrka som ofta misstas för envishet. Din ärlighet och ditt direkta sätt att tala gör att du kommer över som en uthållig person.

När ett beslut har fattats kommer du inte längre att avvika från det till slutet är inte bra, dåligt eller ens om det inte spelar någon roll för dig. Du är väldigt förtjust i ditt sätt att göra saker och du kommer också att se till att saker händer som du tror att de borde hända.

Din täthet mot ditt mål och din förmåga att nå ditt mål är gränser för tvångssyndrom. Du är en bra chef med stor förmåga och insikt i hur du får jobbet gjort.

Du är bra på planering och organisering på grund av din naturliga förmåga att se saker på ett praktiskt och rationellt sätt. Detta kommer från en stark önskan att vara en perfektionist i allt du gör.

Att göra en plan är viktig för att förhindra misstag. Det är ganska möjligt att någon med livsbanan 4 har utformat “att göra” -listan. Ditt liv är ofta organiserat och snyggt planerat så att du enkelt kan organisera alla dagens idéer och aktiviteter.

Det verkar som om du gör bäst när du är under press och har många problem för dig att lösa.

Lojal och dedikerad du gör det bästa av dina relationer och du är alltid pålitlig som arbetare.

Vänner kanske inte är så höga i antal, men de vänner du har är goda vänner och när vänskapen är där ofta för livet.

Livsstilen 4 är starkt förknippad med jordens element och numret 4 får också sin styrka och känslan av verkligheten från den. Du är en av de mest tillförlitliga personerna.

Om tålamod och viljestyrka skulle kunna vinna skulle du uppnå mycket i ditt liv. Ofta uppmanar andra dig att ta hand om dem, för att slutföra vad de sa började. Det kanske inte verkar rättvist och det är förmodligen inte det, men det kan vara nyckeln till ditt rykte och vad du har uppnått i ditt liv.

Den negativa sidan av 4 kan göra dig för dogmatisk, kortsiktig och förtryckande.

Många av de ytliga människorna kan stänga ut dig. Dina känslor visar öppet dig runt alla omkring dig.

Den negativa 4 har en tendens att fullt ut engagera sig i dagens aktiviteter ofta saknar den stora bilden och möjligheterna som ibland passerar.

Få din kostnadsfria, numerologiska rapport nu

 

5 (5, 14/5, 23/5, 32/5)

Livsbanans nummer 5 antyder att du har kommit till jorden med mycket progressiva tankar och attityd och färdigheter för att göra denna värld till en bättre plats.

Det viktigaste ordet för din livsstil är frihet. I strävan efter frihet är du mångsidig, äventyrlig och långt framåt i ditt tänkande. Du är en av dem som alltid försöker hitta svar på de många frågorna i livet.

 Adverbet för den positiva 5 är konstant förändring och förbättring. Du vill vara helt fri och det är därför det här numret är mest associerat med ordet frihet.

Du kan vara ett av de mest älskande människorna eftersom 5 är en av de mest frihetsälskande och kärleksfulla livsstegen. Din kärlek till frihet sträcker sig till mänskligheten som helhet och vårdnaden för din medmänniska, hans frihet och hälsa, spelar alltid någonstans i ditt huvud.

En välkänd amerikansk president med livsbanan 5, Abraham Lincoln, tillkännagav emancipation och slutade slaveri. Som den ultimata framtida tänkande typen är din potential att göra bra i regeringen, rättvisa och andra myndighetspositioner oändliga.

Du är bra att kommunicera och vet hur man motiverar andra människor runt omkring dig.

Detta kan bara vara din mest värdefulla och bästa funktion. På grund av denna färdighet, och ditt specifika sinne, är du en bra säljare. Möjligheten att sälja saker och motivera människor sträcker sig till allt du upptar dig med.

Du undviker rutinmässigt och tråkigt arbete och är inte särskilt bra på dagliga sysslor som måste göras för en viss tid.

I allmänhet är nummer 5 personlighet ett enkelt liv för dagen, och oroa dig inte för mycket om morgondagens typ av person. Det är viktigt att du hittar ett jobb som utmanar dig och inte en med mycket repetition och lite ansvar.

Du är bäst att hantera människor, men det viktigaste är att du är flexibel när du uttrycker dig själv. Du har möjlighet att analysera svåra saker och förstå dem, släppa dem och börja något nytt.

En kärlek till äventyr kan dominera ditt liv. Detta kan manifestera både mentalt och fysiskt, men i båda fallen letar du efter spänningen att upptäcka nya saker och gå otrackade paddor.

Du hör säkert till gruppen som vill se en del av världen och har gjort det eller kommer att göra det.

Du är inte en som låter ett bra äventyr passera dig och du gillar att ta risker. Om du inte lägger dina pengar på linjen är du säkert öppen för risker i ditt dagliga liv. Att ta det lugnt och noga är inte i din natur.

Förälskad kan du inte motstå att hålla din partner. Det betyder inte nödvändigtvis att du är otrogen eller upplös, men det betyder att en bra partner måste förstå detta.

Ett förhållande baserat på svartsjuka och hålla strängarna fast i dina händer fungerar inte för dig. En partner som förstår att du måste vara fri och du måste lita på kommer automatiskt att se till att du kan lita på om du inte alltid är närvarande.

Det är viktigt att du hanterar människor som lika röstas och undviker de människor som kräver för mycket och är för allvarliga.

Någon som bor på den negativa sidan av livsbanan nummer 5 har många talanger men vet inte vart man ska fokusera dem och det är ofta oklart vad du vill ha i ditt liv.

Rastlös, impulsiv och missnöjd, du kan hoppa från jobbet till jobbet utan att nå någonting. En negativt laddad 5 kan vara väldigt oansvarig när det gäller att fatta beslut och utföra uppgifter både företag och privat.

Du kan helt överta sökningen efter känsla och äventyr så att du inte längre uppmärksammar människorna runt dig och deras känslor.

tal

6 (6, 15/6, 24/6, 33/6)

 Livets väg 6 antyder att du kom hit med färdigheterna att vara den ultimata vaktmästaren och flaggbäraren för rättvisa, sanning och homeliness. Föräldraegenskaperna hos de 6 lämnar långt efter de andra livsstegen.
Oavsett om du är hemma eller på jobbet, är du en vaktmästare i hjärta och själ och ofta familjens chef.
Medan de 6 ofta bär mycket ansvar inom hans eller hennes samhälle, kretsar hans liv runt familjen och familjen. Nummer 6 är den mest hemliga livsstilen som finns med konservativa principer och övertygelser som är djupt rotade i karaktären.

Du är ofta idealistisk och behöver ofta känna sig användbar för att vara lycklig. Det största du bidrar med är rådgivning, service och det ständigt närvarande stödet till resten. Du är en humanitär av den första ordningen. Det är din roll att ta hand om andra och du börjar göra detta på hemmaplanen. Du är väldigt realistisk om livet och tror att hem, familj och vänner alltid kommer först.

Det här är den livsstil du måste ta med ledarskap genom att ställa ett gott exempel och ta ditt ansvar och så är du av den uppfattningen att du alltid ska vara redo att erbjuda en hjälpande hand.

 

Om du är som majoriteten med livsstil 6 är du villig att bära mer än du förväntas och du är alltid där när någon behöver dig. Genom att göra detta tar du ofta ansvaret för vilken situation som helst.

Förälskad, de 6 lojala och engagerade vårdtyperna lockar du typer som är lite mindre starka i sin sko och behöver mer än dig själv. Någon du kan ta hand om och se upp för.

Det viktigaste som alltid måste komma tillbaka i ett förhållande är fullständig harmoni, det gör du inte bra i stressiga relationer som du har liten kontroll över.

Samma pengar för vänner; du är lojal och de kan lita på dig, men du har snabbt en tendens att bli dominerande och uppmaningen att kontrollera allt.

Det är ganska möjligt att du känner dig väldigt lockad att arbeta med styrka och medkänsla.

Du är en mycket sympatisk och vänlig person, generös med både personliga och materiella medel. Visdom, balans och förståelse är hörnstenar i ditt liv och visar i allmänhet hur du bor.

Din exceptionella visdom och förmåga att se andras problem är ofta redan synlig tidigt i ditt liv.

Detta gör att du enkelt kan överbrygga generationsgapet och spela en viktig roll i ditt tidiga liv.

Livets väg 6 kan också producera ett antal negativa exempel, det finns några fallgropar specifika för denna väg.

Det kan vara att allt ansvar som du tar på blir för mycket för dig och blir en slav till andra, särskilt din familj och dina vänner. Det är lätt att falla i ett mönster där du är kritisk mot andra och ofta för svårt för dig själv.

Den negativa sidan av denna livsstil kan säkerställa att du gillar att överdriva, göra dig själv för stor och tro att du alltid har rätt. Modesty och ödmjukhet kommer inte alltid med lätthet.

Glöm inte att det är vettigt och titta genom att trycka på någon annan är något du måste vara mycket försiktig med.

De bördor som människor bär med det här numret på axlarna är naturligtvis tunga och ibland betalas ansvaret av personer med detta nummer.

Att överge dessa ansvarsområden kan få dig att känna sig skyldig och obekväm, vilket i sin tur kan få ett mycket skadligt inflytande på dina relationer med andra.

Abstrakta siffror

7 (7, 16/7, 25/7, 34/7)

Livets väg 7 föreslår att du kom till jorden med gåvorna för forskning, analys och ett bra öga för observation.

Du är en förstklassig tänkare. Du utvärderar situationer väldigt snabbt och mycket bra. Som ett resultat är du mycket bra och korrekt i ditt arbete, en perfektionist som förväntar sig att alla ska behålla en hög standard.

Och nummer 7 är en fredsälskande och kärleksfull själ. Men du skyddar dig från att vara kopplad till människor.

Det är lätt för dig att känna igen lögner och orättvisa människor kommer ut ur det med det resultat att du undviker dessa människor. Du är inte en person med en stor grupp vänner runt dig, men om du är vänner med någon som är för livet. Det är som om du först måste känna någon innan du sänker väggen runt dig och låter någon inuti.

Chansen är att du är väldigt charmig och förfinad med en balanserad inställning och snabbt svar på vad någon säger. Även om det finns något exklusivt för dig och du är nog inte en mycket social person.

Din återhållsamhet är ofta inte väl förstådd och folk ser ofta inte att du försöker dölja din osäkerhet.

Det finns ingen rush, du behöver tid att låta människor komma in. Klubbar och klubbar lockar dig inte så. Du föredrar att stå längs sidlinjen.

Du gillar att vara ensam och komma bort från vardagen och livets liv och rörelse. På ett sätt skulle du göra bättre i de tystare tiderna i det förflutna där livet inte är så upptagen som det är nu.

Du behöver mycket tid att vara ensam med dig själv, dina tankar och dina drömmar. Du kan inte göra det bra mot stora grupper, trånga distraktioner och förvirring.

Den överväldigande kraften i nummer 7 kan ses i djupet av hans tänkande.

Du får kunskap och visdom från nästan varje källa du stöter på. Intellektuell, vetenskaplig och studieorienterad accepterar du inte något förrän du har dissekerat det och drog din egen slutsats.

Numret 7 är ett mycket andligt tal och indikerar ofta en sorts andlig visdom som är synlig i ung ålder.

En inbyggd guide som ger en stark intuition visar dig vägen. Oavsett själsligt yrke väljer du om det är traditionellt eller bisarrt, du håller fast vid det med båda händerna och släpper inte.

Om du har ställt en fråga en gång, är det omöjligt att släppa det tills du har hittat svaret. Justering är inte din stil och förändrar något du inte ofta gör.

Du lita mer på dina erfarenheter och din intuition än på de råd och råd som kommer från de människor runt dig.

Du har knackat mest och med detta i åtanke följer du riktningen de skickar dig.

Den negativa användningen av energin hos de 7 säkerställer att du inte skämmer bort från att vara pessimistisk, slöaktig, mystisk och spelar ett spel av bickering. Ett nummer 7 som inte lever livet till fullo och får lite tillbaka från sina erfarenheter kan vara mycket svårt att leva med eftersom de inte riktigt bor med andra.

Någon som lever i den negativa sidan av 7-energin kan vara en mycket bortskämd och självisk person. Att bo tillsammans med en sådan person kan verkligen vara en utmaning.

Detta kan vara en av anledningarna till att 7 gillar att leva ensam.

Om du har en av dessa negativa egenskaper kan de vara mycket svåra att bli av med, eftersom du kanske har en uppfattning om att världen måste ta hand om dig eller för att du tror att du inte behandlas rättvist.

Lyckligtvis är den negativa 7 inte den typiska 7 åtminstone inte utan några motsatta positiva egenskaper.

Detta nummer är ett som har många stora ändringar från hög till låg. Att hålla dina känslor under kontroll kan vara en stor utmaning för dig.

 

8 (8, 17/8, 26/8, 35/8)

Livets väg 8 föreslår att du har gått in i denna jord redo att leda, leda, organisera och regera. Du är väldigt ambitiös, målorienterad och effektiv och du kommer att använda dessa funktioner för att skapa din egen lilla och välbekanta plats.

 Om du är positiv 8, är du välsignad med gåvan att uppfinna och utarbeta de bästa planerna och idéerna. Och du har också beslutsamhet och oberoende för att få planerna till en lyckad slutsats, kort sagt är du en född regissör.

Du vet hur man hanterar dig själv och din miljö och din förmåga att uppskatta människor och se potentialen i dem är något som fungerar till din fördel.

Mycket av din framgång i ditt liv kommer från ditt hårda arbete. Denna livsstil orsakar mest arbetsmissbrukare. Men din förmåga att plocka ut bra människor och hjälpa dem med dina planer och idéer är en gåva som du inte bör underskatta.

Det finns något i dig som inspirerar andra människor och genom detta kan du bli en bra ledare. Du är praktisk och bestämd att driva dina mål och du har mod och övertygelse att göra nödvändiga förändringar för att gå vidare.

Med 8 års livsstil fokuserar du på att lära dig att få tillfredsställelse från den materialistiska världen. Livsstilen 8 producerar många kraftfulla, självsäkra och materialistiska framgångsrika personer. De flesta av dina bekymmer har att göra med pengar och den kraft det ger när du hanterar det bra.

Denna väg av livet är kanske mest involverad i statusens önskan som det ultimata måttet på framgång. Du vill bli erkänd för ditt hårda arbete och vad du har uppnått.

Att uppnå ära och erkännande och bli antagen i högsta ledarkretsar är det viktigaste som finns. Detta skulle göra dig väldigt bra i näringslivet eller på den politiska arenan.

I relationer är du enkel, ärlig och pålitlig. Du kan älska någon väldigt mycket, men se till att du inte är så upptagen att visa den. Att se till att det finns mer än tillräckligt med bröd på hyllan är bara en bra ersättning för hängivenhet och kärlek i ett mer personligt område.

Du behöver ett personligt förhållande som på något sätt måste räkna ut din karaktär. Du måste hitta tiden för kärlek och se den som en av de viktigaste projekten i ditt liv.

Den negativa 8 kan vara diktatorisk och undertrycker ofta de andra människornas entusiasm och avsikter i sin miljö. Ofta uttrycker deras starka personlighet känslorna hos de människor som de kommer i kontakt med.

Materialistisk vinst och belöning sätts ofta på första plats ibland även över familj, hem och vila. Dedikation till framgång kan bli en besatthet.

Känslor undertrycks ofta av negativa 8 som kan leda till isolering och ensamhet. Alla med livsstilen 8 måste se till att de inte ignorerar andras åsikter.

numero

9 (9, 18/9, 27/9, 36/9)

Livets väg 9 föreslår att du kom till jorden med ett överflöd av dramatiska känslor åtföljda av en stark känsla av medkänsla och generositet.

Nyckeln till naturen hos någon med livsstil 9 finns i deras humanistiska inställning. Även den mellersta delen av människor med livsbanan 9 är mycket medkänsla.

Normalt producerar denna livsstil människor som kan lita på och vara mycket hedervärdiga och ofta också människor som inte har några fördomar. Självklart är det ganska stora skor att fylla på, men du är en person som är mycket sympatisk mot personer som har mindre som du, och om du är i en position där du kan hjälpa dig kommer det säkert att göra det här.

De 9 högsta av de enskilda numren har en förhöjd position när det gäller ansvar gentemot mänskligheten.

Materialistisk vinst är inte särskilt viktigt, även om livet för vissa människor med en livsstil är så bra att de belönas materialistiskt.

De 9 kommer emellertid inte bli mycket rika eftersom de är så generösa och ger bort det lika enkelt som de får det.

Sällsynta 9 har en helt oselvisk attityd som ger upp materialismen för det större bra.

Personer med livsstil 9 har ett imponerande utseende. Och de kan snabbt få nya vänner, människor lockas till sin öppna personlighet. Någon med en livsstil 9 är generellt glad, öppen och sympatisk.

Du träffar nya människor enkelt och snabbt blir vänner med dem på grund av din öppenhet och din vänliga attityd. Ditt geni sätt att göra saker gör ofta att människor följer dig i vilken riktning du väljer att gå.

Relationer kan vara svåra för dig eftersom det är svårt att hitta en balans som fungerar bra.

Om din partner har samma egenskaper som dig, kan ett långsiktigt och bra förhållande uppstå.

Å andra sidan, om du väljer en partner som lägger särskild vikt vid materialistiska frågor, kan problem snabbt uppstå.

Du är ganska känslig eftersom du ser världen med mycket känsla. Nummer 9 djupt rotad livssyn manifesterar sig ofta i den konstnärliga eller litterära sidan av livet.

Om drama eller skådespel är inte din sak är det definitivt något du är intresserad av. Du kan också vara mycket bra på att uttrycka dina känslor genom att måla, skriva, musik eller någon annan form av konst.

Livets syfte med de 9 är ofta inriktad på filosofi, domare, andliga ledare, healare och lärare har ofta de 9 energi i sig själva.

Detta antal är ofta mindre benägna att dyka in i den konkurrenskraftiga näringslivet, eftersom den väger tungt på dem.

Precis som alla andra livsbannummer har 9 en negativ sida. På grund av den höga krävande sidan av de riktigt positiva 9 personerna med detta nummer kan snabbt falla på den negativa sidan.

Det är inte ovanligt för människor med de 9 att motsätta sig verkligheten och de utmaningar som förväntas av dem. Självhet är inte något som alltid är lätt.

Det kan vara svårt att tro att ge och missa personliga ambitioner kan ge tillfredsställelse. Det måste förstås och accepteras att på lång sikt uppfyllelse och glädje kan erhållas genom att avvisa den naturliga humanitära karaktären av denna väg.